اسطوره مجازی

Archive for نوامبر 2009

ازدواج کور کنکورانه

with 4 comments

▫ چرا می‌خوای ازدواج کنی؟

▪ خوبه

▫ خوبه؟

▪ اوهوم؛ 20٪ سهمیه کنکور دارم به جاش (+)

Advertisements

Written by Masoud

نوامبر 26, 2009 at 8:13 ب.ظ.

روزهای خسته‌ی زمستانی

with 4 comments

روزها می‌گذرند؛ اینگونه که روز تولد مادرم، کنار بستر بیماری پدرش، هیچ جشنی نگرفتیم.

Written by Masoud

نوامبر 24, 2009 at 10:42 ب.ظ.

نوشته شده در شخصی‌

Tagged with

دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت؟

with 6 comments

خیلی‌ها بودند که نظریه‌ی کوپرنیکوس را به سخره گرفتند. روزگاری آمد که کسی فهمیدش. تلاش‌ها کرد و به نتیجه‌ها رسید.

نتیجه‌های معقول.

از آن‌طرف، علم کلیسایی بود. مذهبی. دانشگاه دست کلیسا بود. بسیار هم محکم. مثل همین سیاست ما

بالاخره امروز ما می‌دانیم علم مذهبی نیست. علم علم است. اگر مذهب چیزی بگوید که علم نیز صحتش را بیان کند یا بالعکس، باز هم علم علم است.

اگر کسی را برای علمی که داشت بیانش می‌نمود آن روز از دین خارج شده و بدعت‌گذار خطاب کردند اشتباه کردند. اگر به خاطر اندیشه‌هایش مجازاتش کردند اشتباه کردند. می‌دانیم که راست می‌گفت؛ اما اگر دانشی غلط را هم حتی فریاد می‌زد و آن‌گونه زجرش می‌دادند باز هم اشتباه می‌کردند.

فردا را آنقدر دیر و دور نمی‌بینم

دین دین است و سیاست سیاست

Written by Masoud

نوامبر 7, 2009 at 10:50 ب.ظ.

نوشته شده در عمومی

Tagged with , ,