اسطوره مجازی

نرم‌افزارهای برتر پاکت‌پی‌سی در سال 2008 – بخش اول

with 2 comments


awards_page_header_2008

همینطور که در این پست ذکر کرده بودم قدرت پاکت‌پی‌سی‌ها زمانی مشخص خواهد شد که شما نرم‌افزارهای قدرتمند آن را بشناسید و از آن استفاده کنید. نرم‌افزارهایی که با آن همه کار می‌توانید انجام دهید. از محاسبات پیچیده‌ی ریاضی تا ملق و نظایر این حرکات! به دلیل اهمیت این مقوله در این پست و دو پست بعدی برترین نرم‌افزارهای پاکت‌پی‌سی و در پستی جداگانه بازی‌های برتر ،از نظر این وبلاگ، در سال 2008 را معرفی خواهم کرد. این وبلاگ با داوران مجربش هشتمین مسابقه را برگذار کرد.

در لیستی که ارائه خواهم کرد نرم‌افزارهای برنده (winner logo)، نرم‌افزارهای فینالیست (Finalist logo) و نرم‌افزار نامزد جایزه‌ی بهترین نرم‌افزار سال پاکت‌پی‌سی‌ها را مشخص نموده‌ام. اهمیت این لیست به این است که نرم‌افزارهایی منتخب، از گروه‌های مختلف را خواهید شناخت که در زمینه‌ای که خدمات ارائه می‌کنند از دید داوران مسابقه برتر بوده‌اند. البته که داوران. یعنی اینکه ممکن است شما نرم‌افزاری را به خاطر بیاورید که آن را نسبت به نرم‌افزار برتر و برنده ارجع بدانید و دلیل آن هم استفاده‌یی‌ست که شما از نرم‌افزار و بعضاً یک بخش خاص از آن را دارید، خواهد بود. پس امکان این‌که نرم‌افزارهای محبوب شما در این لیست جایی نداشته باشند را دور از انتظار نمی‌بینیم. :)

اطلاعاتی مثل شرکت سازنده، سایت مربوطه، لینک اطلاعات مربوط به محصول و در صورتی که برنامه مجانی بوده لینک دانلود را در لیست قرار داده‌ام.

لیست براساس گروه‌بندی در نظر گرفته شده برای نرم‌افزارها تنظیم شده است. به دلیل حجم زیاد نرم‌افزارها تنها فهرست گروه‌بندی در صفحه‌ی اول وبلاگ نمایش داده می‌شود و برای دیدن لیست‌ کامل به ادامه مطلب بروید.

.

Communication

Bluetooth

Call and SMS Autoblocker/Rejecters

Call Recorders & Answering Machines

Connection Managers

External Phone Handlers

Fax

Misc. Phone

Multifunction Phone Utilities

Phone Dialers

Phone Info Access – Non-WM

Phone Info Access – WM

SIP and VoIP

SMS Autoreply / Mass Sending

Synchronization

Emulators

16/32-bit Vintage Computers

32+-bit Desktop Game Consoles

8-bit Computers

Arcade Machines

Calculator Emulators

Desktop Game Consoles – Mega Drive (Genesis)

Desktop Game Consoles – NES (Famicom)

Desktop Game Consoles – SNES (Super Famicom)

Desktop Game Consoles – TurboGrafx-16 (PC Engine)

Game Interpreters

Handheld Game Consoles

Handheld Game Consoles – Gameboy

Misc. Desktop Game Consoles

Multiplatform Game Console Emulators

x86 and Other Productivity Platforms

GPS

GPS Geocaching

GPS Moving Map

GPS Utilities

GPS with Voice Guidance

Information Managers

Contact Management

Database

Dining

Finance

Genealogy

Health and Fitness

List Managers

Misc. Information Managers

PIMs

Secure Information Managers

Sporting

Student Planners

Internet

Browsers and Web Utilities

Chat and Messaging

Connection Sharing

E-mail

Internet Explorer Mobile add-on / plug-ins

News Readers

Terminals

Web Compression Service

Multimedia

Audio Players

Audio Recorders

Desktop Multimedia Recording / Converting / Ripping

DSP / Sound Enhancement

DVD Converters

Graphic Design/Drawing

Image Management

Midi and Karaoke

Misc. Audio Tools

Music Composition

Power Point and Presentation

Radio Tuner / Streaming

Remote Media Controller

Video

YouTube

Communication

Bluetooth

BlueMouse (Teksoft SRL, www.teksoftco.com) finalist

BlueTooth Audio(Blade2032, www.trianglepowers.com)winner

Bluezard (WM-Soft, www.wm-soft.com/) Product Info…

Sniper (GadgetApps.Net, www.gadgetapps.net)

VJBlueSync (Vijay555, www.vijay555.com) Product Info…

Call and SMS Autoblocker/Rejecters

Call SMS Blocker (Winmobileapps, www.winmobileapps.com) finalist

MagiCall (Mobiion Software, www.mobiion.com) winner

PhoneGate (Maxicon s.r.o., www.maxicon.cz) finalist

Call Recorders & Answering Machines

PMRecorder (Motoblast, LLC, www.1800message.com)

Resco Audio Recorder (Resco, Ltd., www.resco.net)winner

VITO AudioNotes (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com)finalist

Connection Managers

GB-SOFT Tweak (GB-SOFT, www.gb-soft.cz) Product Info…

GPRS Manager (BVRP Software, www.bvrp.com) Product Info… winner

USB Modem (Mobile Stream, www.mobile-stream.com)finalist

External Phone Handlers

InfoSMS (APIN Ltd., www.apinl.com) Product Info… winner

Sunnysoft Calling Card (Sunnysoft, www.sunnysoft.com) finalist

Fax

eFax (eFax, www.efax.com) Product Info… finalist

Pocket PhoneTools Pro (BVRP Software, www.bvrp.com)finalist

scanR (scanR, scanR.com)winner

Misc. Phone

Contacts Pro (MobiMate, www.mobimate.com) Product Info… winner

Jazzy SMS (LaymanAid Soft, www.LaymanAidSoft.com)finalist

Outlook2SMS (V2R Vision To Reality GmbH, www.v2r.ag) Product Info… finalist

Multifunction Phone Utilities

phoneAlarm (pocketMax, www.pocketmax.net)winner

PhoneWeaver (SBSH Mobile Software, www.sbsh.net) finalist

Photo Contacts Pro (PocketX Software Inc., www.pocketX.net)

PocketZenPhone (PocketZenPhone, ww.pocketzenphone.net)

Spb Phone Suite (Spb Software House, www.spbsoftwarehouse.com) finalist

VJVolubilis (Vijay555, www.vijay555.com) Product Info…

Phone Dialers

EZdial 2 (ME Software, www.mesoftware.biz)winner

Finger Clix (IMAGiNET Software, www.imaginet-software.com) finalist

PhonePlus (ME Software, www.mesoftware.biz) Product Info… finalist

Phone Info Access – Non-WM

Indovisi SMS (Virtue Software, www.virtue-software.com) Product Info… winner

mPhone (Mobem, www.mobem.com) Product Info… finalist

Simple SMS (Visual IT, www.visualit.co.uk)finalist

Phone Info Access – WM

Jeyo Mobile Companion (Jeyo, Inc, www.jeyo.com)winner

Phone Dashboard Minute Tracker (Hudson Mobile Technologies, LLC, www.hudsonmobile.com) finalist

Smaato Cost (Smaato Inc., www.smaato.com)

Spb GPRS Monitor (Spb Software House, www.spbsoftwarehouse.com)

SIP and VoIP

4Talk (4Pockets.com, www.4pockets.com)

Express Talk VoIP Softphone (NCH Swift Sound, www.nch.com.au) Product Info… finalist

fring (Fring, www.fring.com) finalist

iTalkie (TABLETmedia, Inc., www.tabletmedia.com) Product Info…

Mundu Speak beta (Geodesic Information Systems Ltd, messenger.mundu.com) Product Info…

Skype (Skype, www.skype.com)winner

X-PDA (Global IP Telecommunications, www.globaliptel.com) Product Info…

SMS Autoreply / Mass Sending

Auto SMS Reply (ByteSurge, www.bytesurge.com) finalist

SMS Answering Machine (BOO! Interactive, www.boointeractive.com) Product Info…

SMS Notifier (Aali Alikoski, www.codeplex.com/smsnotifier) Product Info…

SMS-Chat (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com) Product Info…winner

Synchronization

CompanionLink for Google Calendar (CompanionLink Software, Inc., www.companionlink.com) Product Info…

Intellisync (Intellisync Corporation, www.intellisync.com) Product Info… finalist

Missing Sync (Mark/Space, Inc., www.markspace.com)winner

MobSync (DooSoft, doosoft.seesaa.net/) Product Info…

PocketMirror Professional (Chapura, Inc., www.chapura.com) finalist

XTNDConnect PC (Extended Systems, www.extendedsystems.com) Product Info… finalist

Emulators

16/32-bit Vintage Computers

CastCE (FpseCE, www.fpsece.net) Product Info… finalist

Mini vMac (Jean-Pierre deFault, jpdefault.altervista.org/) Product Info…

PocketUAE (pocketinsanity) Product Info… winner

32+-bit Desktop Game Consoles

FpseCE (FpseCE, www.fpsece.net) Product Info… winner

8-bit Computers

Pocket Commodore 64 (Clickgamer Technologies Ltd., www.clickgamer.com) Product Info… winner

PocketCaprice (PocketCult, www.pocketcult.com) Product Info…

PocketClive (Surreal Services, www.surrealservices.co.uk)

PocketHobbit (PocketHobbit team, www.nibbleandbit.net/PocketHobbit/) Product Info…

UnrealSpeccyPPC (Dmitry and Andreev, and.intercon.ru) Product Info… finalist

Arcade Machines

Finalburn Alpha (masterall, www.modaco.com/index.php?showtopic=247894) Product Info… winner

Mega MAMECE3 (Techmaster, www.mameworld.net/mamece3) Product Info… finalist

PocketCultMAME (PocketCult, www.pocketcult.com) Product Info… finalist

Calculator Emulators

Emu42 (Christoph Gießelink, hp.giesselink.com/)finalist

Emu48 (Christoph Gießelink, hp.giesselink.com/)winner

Free42 (Thomas Okken, home.planet.nl/~demun000/)

VTI Pocket Emulator (Daniel Galano, www.ticalc.org/archives/files/authors/78/7854.html)

Desktop Game Consoles – Mega Drive (Genesis)

Genesis Plus (n0p, n0p.tonych.info) Product Info…

PicoDrive (masterall, www.modaco.com/index.php?showtopic=247894) Product Info… winner

The Mega Drive module for SmartGear (BitBank Software, www.bitbanksoftware.com) Product Info… finalist

Desktop Game Consoles – NES (Famicom)

Pocket Nester Plus (masterall, www.modaco.com/index.php?showtopic=247894) Product Info…

PocketNester (Rick Lei, www.jetech.org) Product Info… finalist

The NES module for MorphGear (Spicy Pixel, Inc., www.morphgear.com) Product Info…

The NES module for SmartGear (BitBank Software, www.bitbanksoftware.com) Product Info… winner

Desktop Game Consoles – SNES (Super Famicom)

2700G PocketSNES (Tala) Product Info…

Masterall’s PocketSNES port (masterall, www.modaco.com/index.php?showtopic=247894) Product Info… winner

PocketSNES (n0p, n0p.tonych.info) Product Info…

The SNES module for MorphGear (Spicy Pixel, Inc., www.morphgear.com) Product Info… finalist

Desktop Game Consoles – TurboGrafx-16 (PC Engine)

PocketEngine (Domenico Dato, www.pocketemulator.com) finalist

The PCE / TG-16 module for SmartGear (BitBank Software, www.bitbanksoftware.com) Product Info… winner

The TG-16 module for MorphGear (Spicy Pixel, Inc., www.morphgear.com) Product Info…

Game Interpreters

MagneticWinCE (James Moore) Product Info…

ScummVM (ScummVM, scummvm.sourceforge.net/) Product Info… winner

Stratagus & Wargus (n0p, n0p.tonych.info) Product Info…

Handheld Game Consoles

NeoPocott (Niels Wagenaar, neopocott.emuunlim.com/) Product Info…

PocketLynx (Domenico Dato, www.pocketemulator.com)finalist

The Game Gear (Sega Master System) module for MorphGear (Spicy Pixel, Inc., www.morphgear.com) Product Info… finalist

The Game Gear module for SmartGear (BitBank Software, www.bitbanksoftware.com) Product Info… winner

Handheld Game Consoles – Gameboy

GBACE (masterall, www.modaco.com/index.php?showtopic=247894) Product Info…

PocketGBA (Sunbug.net, sunbug.net) Product Info… winner

The GB(C) module for MorphGear (Spicy Pixel, Inc., www.morphgear.com) Product Info…

The GB(C) module for SmartGear (BitBank Software, www.bitbanksoftware.com) Product Info… finalist

Misc. Desktop Game Consoles

Pocket Odyssey (Clickgamer Technologies Ltd., www.clickgamer.com) Product Info…

PocketColeco (Stuart Russell, pocketvcs.emuunlim.com) Product Info…

PocketVCS (Stuart Russell, pocketvcs.emuunlim.com) Product Info…

The Sega Master System (Game Gear) module for MorphGear (Spicy Pixel, Inc., www.morphgear.com) Product Info…finalist

The SMS module for SmartGear (BitBank Software, www.bitbanksoftware.com) Product Info… winner

Multiplatform Game Console Emulators

MorphGear (Spicy Pixel, Inc., www.morphgear.com) Product Info… finalist

SmartGear (BitBank Software, www.bitbanksoftware.com) Product Info… winner

YameCE (YameCE) Product Info…

x86 and Other Productivity Platforms

DOSBox (n0p, n0p.tonych.info) Product Info… winner

PocketDOS (PocketDOS, www.pocketdos.com) Product Info… finalist

StyleTap Platform (StyleTap, www.styletap.com) Product Info… finalist

GPS

GPS Geocaching

BeeLineGPS (VisualGPS, LLC, www.visualgps.net winner

CacheMate (Smittyware.com, www.smittyware.com/) finalist

GIS Russa (Igor Sapunov / RS Navigation, www.gisrussa.com/)

GPSdash (Stefan Plattner, gpsdash.com) finalist

GPS Moving Map

CompGPS Land (CompGPS, /www.compegps.com) Product Info…

Google Maps Mobile (Google, www.google.com/)winner

GPS Tuner (Megalith – Gabor Tarnok, www.gpstuner.com) finalist

Live Search for Mobile (Microsoft Software, www.windowsmobile.com)finalist

Memory-Map Navigator USA 250 (Memory-Map, Inc., www.memory-map.com)

OziExplorerCE (Des & Lorraine Newman, www.oziexplorer.com) finalist

Pocket Streets (Microsoft Software, www.windowsmobile.com)

TwoNav (CompeGPS, www.compegps.com) Product Info… finalist

VITO SmartNavigator (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com) Product Info… finalist

GPS Utilities

Franson GpsGate (Franson, franson.com)finalist

GPS Speed Sentry (Tchart Development, www.tchartdev.com) finalist

Virtual Earth Mobile (VIA Virtual Earth, viavirtualearth.com)

VITO ActiveTrace (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com) Product Info…winner

GPS with Voice Guidance

Nav N Go iGO (Nav N Go, www.navngo.com)

TeleNav GPS Navigator (TeleNav, Inc, www.telenav.com/)

Information Managers

Contact Management

.mobile Contacts (Sygic, www.sygic.com)

ContactBreeze (SBSH Mobile Software, www.sbsh.net) finalist

Face Contact (CNetX srl, www.cnetx.com) Product Info… finalist

FunContact (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com) Product Info… winner

Inesoft Address Book (Inesoft, www.inesoft.com)

Database

abcDB Enterprise 2008 (PocketSoft.ca, www.pocketsoft.ca)

HanDBase Professional (DDH Software, Inc., www.ddhsoftware.com) finalist

Idera SQL mobile manager (Idera, www.idera.com)

Visual CE Professional (SYWARE, Inc., www.syware.com) winner

Dining

BarBack Drink Guide (Mobifusion Inc., www.mobifusion.com/) finalist

Pocket Cook (The Little Motion Pixel Co., www.pocketcook.net) winner

Finance

Cash Organizer Premium (Inesoft, www.inesoft.com) winner

Spb Finance (Spb Software House, www.spbsoftwarehouse.com)finalist

Stock Manager (TinyStocks, www.tinystocks.com)

Genealogy

My Roots (Tapperware, www.tapperware.com) finalist

Pocket Genealogist (Northern Hills Software, www.northernhillssoftware.com)winner

Health and Fitness

Build Your Own Body @ Home (Lexabean, LLC, www.MobileFitnessSoftware.com)

FitSync Personal (FitSync Corporation, FitSync.com) finalist

MyPersonalDiet (VidaOne, Inc., www.VidaOne.com) finalist

MySportTraining (VidaOne, Inc., www.VidaOne.com) winner

Progio ProXM Player (Companion Worlds, Inc., www.progio.com) Product Info…

List Managers

Business Warrior (Corisoft Software, www.corisoft.net)

InfoShare List Manager (Unwired Software, Inc., www.unwiredsoftware.com)

ListPro (Ilium Software, www.iliumsoft.com) winner

MyList (SBSH Mobile Software, www.sbsh.net) finalist

TreNotes (Fann Software, www.fannsoftware.com)

Misc. Information Managers

Euro Coins Pocket Collector (Albegor Entertainment, www.albegor.com)

PerfectHome (Two Peaks Software, www.twopeaks.com)

Pocket Plan (Twiddlebit Software, www.twiddlebit.com) winner

PYVA-NET CheckList (Pyva.net, pyva.net/eng)

SmarterTasks (Lindsey Systems Research, www.smartertasks.com) Product Info… finalist

PIMs

Agenda Fusion (Developer One, Inc., www.developerone.com) finalist

Agenda One (Developer One, Inc., www.developerone.com)

Agendus Professional Edition (iambic, Inc., www.iambic.com)finalist

Extreme Agenda (Birdsoft, www.birdsoft.net) Product Info…

Pocket Informant (WebIS, Inc., www.webis.net) winner

Secure Information Managers

CodeWallet Pro (Developer One, Inc., www.developerone.com) finalist

eWallet Professional (Ilium Software, www.iliumsoft.com)winner

Spb Wallet (Spb Software House, www.spbsoftwarehouse.com)finalist

Subsembly Wallet 2.0 Bundle (Subsembly GmbH, www.subsembly.com) Product Info…

Sporting

Dive Assistant (Blackwave, www.diveassistant.com)

IntelliGolf Eagle Edition for Pocket PCs (IntelliGolf, Inc., www.intelligolf.com)winner

World Cup Mobile (pocketland.net, pocketland.net) finalist

Student Planners

4.0Student (Handmark, www.handmark.com) finalist

PocketKnowledge (Basioware, www.basioware.com) finalist

The Dog Ate It (Birdsoft, www.birdsoft.net) winner

Internet

Browsers and Web Utilities

Opera Mini (Opera Software, www.opera.com) Product Info… finalist

Opera Mobile (Opera Software, www.opera.com) Product Info… winner

ThunderHawk (Bitstream Inc., www.bitstream.com/wireless)

Chat and Messaging

Agile Messenger (Agilemobile.com Limited, www.agilemobile.com) Product Info… finalist

Causerie Unified Messenger (MantraGroup Inc., mantragroup.com/)

IM+ All-in-One Mobile Messenger (SHAPE Services GmbH., www.shapeservices.com)winner

imov Messenger Enterprise (mov Software, www.movsoftware.com) finalist

mChat (mGSLab.com, mgslab.com)

OctroTalk (Octro, Inc., www.octro.com)

Palringo (Palringo, /www.palringo.com/index.php) Product Info… finalist

Pocket MSN (Microsoft Software, www.windowsmobile.com)

Connection Sharing

ICS Control (lysdexical, unknown) Product Info…

WalkingHotSpot (TapRoot Systems, Inc., www.TapRootSystems.com) Product Info… finalist

WMWifiRouter (Morose Media, www.morosemedia.com) Product Info… winner

E-mail

FlexMail (WebIS, Inc., www.webis.net) winner

nPOPuk (Greg Chapman, www.npopsupport.org.uk)

ProfiMail (Lonely Cat Games, www.lonelycatgames.com) finalist

Qmail (Satoshi Nakamura, www.pocketpcfreewares.com/en/index.php?soft=1344) Product Info…

Internet Explorer Mobile add-on / plug-ins

HandyGet (HandyGet)

MultiIE (Southway Corporation Ltd, www.multiie.info) winner

PIEPlus (ReenSoft, www.reensoft.com)finalist

Webby Mobile (AnOriginalIdea.com, www.anoriginalidea.com)

WinMobile Download Accelerator 2 (Adisasta, www.adisasta.com) Product Info…

News Readers

Egress (GarishKernels, garishkernels.net/software.html)

FeederReader (Greg Smith, www.FeederReader.com)

NewsBreak (Ilium Software, www.iliumsoft.com)winner

Newsgator Go (Newsgator, www.newsgator.com)

PocketRSS (HJR Solutions, LLC., www.happyjackroad.net) Product Info… finalist

Qusnetsoft NewsReader (Qusnetsoft Developer’s Roof, www.qusnetsoft.ru)

Spb Insight (Spb Software House, www.spbsoftwarehouse.com) finalist

Sunnysoft World Off-Line (Sunnysoft, www.sunnysoft.com) Product Info…

TopStory (iambic, Inc., www.iambic.com)

Viigo (Viigo Inc., www.viigo.com) Product Info…

Terminals

Mocha Pocket TN5250 and Mocha CE TELNET (MochaSoft Aps, www.mochasoft.dk)

mToken (Choung Networks, www.choung.net) winner

PockeTTY (DejaVu Software, Inc., www.dejavusoftware.com) finalist

Zterm (coolstf.com Inc., www.coolstf.com)

Web Compression Service

ONSPEED PocketPC (OnSpeed, www.onspeed.com)

Skweezer (Skweezer, Inc., company.skweezer.com) winner

toonel.net (Toonel.net, www.toonel.net) finalist

v2 Mobile Virtual Browser (MobileLeap, www.mobileleap.net/mainsite/)

Multimedia

Audio Players

FlipSide (Electric Pocket Limited, www.electricpocket.com) Product Info…

LobsterTunes (Electric Pocket Limited, www.electricpocket.com)

MortPlayer (Mort, www.sto-helit.de/freeware/pocketpc/index-en.pl) Product Info…

Pocket Player (Conduits Technologies, Inc., www.conduits.com)winner

Pocket Tunes (NormSoft Inc., /www.pocket-tunes.com/)

PocketMusic for Pocket PC (PocketMind Software, www.pocketmind.com) finalist

S2P (Slide 2 Play) (A_C, forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=260) Product Info…

VITO AudioPlayer (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com)

Audio Recorders

Audio Notes Touch (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com) Product Info… finalist

Perfect Sound Recorder (Perfect Sound Recorder Co., Ltd., www.soundrecorder.org)

Virtual Recorder (4Pockets.com, www.4pockets.com)

VITO SoundExplorer (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com) winner

Desktop Multimedia Recording / Converting / Ripping

1st Sound Taxi (Dirme Co., Ltd., /www.dirme.com/Sound_Taxi/) Product Info…

CD to MP3 Ripper (AMCSoft Inc., www.mp3-ripper.net)

CDex (CDex, cdexos.sourceforge.net/) Product Info…

DBPoweramp (Illustrate, www.dbpoweramp.com/) Product Info… finalist

MediaMonkey Gold (Ventis Media, /www.mediamonkey.com/) Product Info… winner

DSP / Sound Enhancement

Handheld Audio Spectrum Analyzer (Armchair Applications, www.equatesystems.com/pocketpc)finalist

Pocket RTA Professional (4Pockets.com, www.4pockets.com) winner

DVD Converters

DVD Catalyst 3 (PocketDVD, www.pocketdvd.ca)winner

DVD Catalyst GT (PocketDVD, www.pocketdvd.ca)finalist

DVD to Pocket PC (Makayama Software, www.makayama.com)

Pocket DVD Wizard (The Coding Workshop Limited, www.codingworkshop.com/)

Pocket-DVD Studio (PQ Computing Ltd, www.pqdvd.com)

Spb Mobile DVD (Spb Software House, www.spbsoftwarehouse.com) finalist

Graphic Design/Drawing

Photogenics (Idruna Software Inc., www.idruna.com) finalist

Pocket Artist (Conduits Technologies, Inc., www.conduits.com) winner

PocketBrush (Gold Vision Mobile Solutions, www.gvmobile.com) finalist

Image Management

EyePhoto (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com) Product Info…

Pocket QuickView (PQV) (BitBank Software, www.bitbanksoftware.com) Product Info…

Resco Photo Viewer (Resco, Ltd., www.resco.net)winner

Spb Imageer (Spb Software House, www.spbsoftwarehouse.com) finalist

XnView Pocket (Gougelet Pierre, www.xnviewpocket.org)

Midi and Karaoke

GSPlayer for MIDI (GreenSoftware, hp.vector.co.jp/authors/VA032810/) Product Info… finalist

IntelliArt Midi Player (IntelliArt, www.intelliart.com) winner

KarPocket (LearnWords Software, www.learnwords.com) finalist

Misc. Audio Tools

McFunSoft Audio Studio (Color7 Technology Inc., www.mcfunsoft.com) Product Info…

Pocket MusicTerm (PocketMusician, www.pocketmusician.co.uk/) Product Info…

Pocket Piano (Aidem Systems Inc., www.aidem.com.tw/English/index_english.htm) finalist

TextSpeech Pro (Digital Futuresoft, /www.digitalfuturesoft.com) Product Info…

VITO RingtoneEditor (VITO Technology, www.iWindowsMobile.com) Product Info… winner

Music Composition

Audio Box Micro Composer (4Pockets.com, www.4pockets.com) finalist

Griff Pocket Music Studio (Planet Griff, www.planetgriff.com) Product Info…finalist

Syntrax (Klaar, www.finished.nl) winner

Power Point and Presentation

ClearVue Presentation (WESTTEK, www.westtek.com) finalist

Pocket Slides (Conduits Technologies, Inc., www.conduits.com) winner

Pocket SlideShow (CNetX srl, www.cnetx.com)finalist

Radio Tuner / Streaming

M (Mercora, Inc., www.mercora.com)

Pocket Radio (Resco, Ltd., www.resco.net)winner

Replay A/V (Applian Technologies, www.applian.com) finalist

Slingplayer (SlingMedia, www.slingmedia.com) Product Info…finalist

Remote Media Controller

1-2-Remote (SFR GmbH, www.sfr-software.com)

Bluetooth Remote Control for Windows Mobile (Jérôme LABAN, www.jaylee.org/remotecontrol) Product Info…

NetRemote 2 (Promixis, www.promixis.com) Product Info…

RemoteAmp (Smashcasi, www.smashcasi.com) Product Info…

Salling Clicker (Salling Software AB, www.salling.com) Product Info… winner

xLobby (Calrad Electronics, www.calrad.com/) Product Info… finalist

Video

CorePlayer Mobile (CoreCodec, Inc., www.corecodec.com)winner

Diamond TV (DS-Info, www.diamondtv.fr)

HandiTV (e-Mobile Software, Inc., www.pocketmedialive.com)

Mobiola Web Camera (Warelex LLC, www.warelex.com) Product Info…

Orb (Orb Networks, Inc., www.orb.com) Product Info… winner

PocketTV Classic (MpegTV LLC, www.pockettv.com)

The Core Pocket Media Player (Betaplayer) (CoreCodec, Inc., www.corecodec.com) Product Info… finalist

WebCamera Plus (Ateksoft Company, www.ateksoft.com) Product Info…

YouTube

FlashVideoBundle (FlashVideoBundle, discussion.treocentral.com/showpost.php?p=1319431&postcount=1) Product Info… finalist

vTap (Milesmowbray, forum.xda-developers.com/showthread.php?t=385227) Product Info… finalist

YouTubePlay (Milesmowbray, forum.xda-developers.com/showthread.php?t=385227) Product Info… winner

YTPocket (YTPocket, /www.ytpocket.com/) Product Info… finalist

Advertisements

Written by Masoud

ژانویه 31, 2009 در 12:55 ق.ظ.

2 پاسخ

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] SIP and VoIP . SMS Autoreply / Mass Sending. Synchronization. Emulators. 16/32-bit Vintage Computers. 32+-bit Desktop Game Consoles. 8-bit Computers. Arcade Machines. Calculator Emulators. Desktop Game Consoles – Mega Drive (Genesis) …$anchor_text[$anchor_choice] […]

  2. […] در نرم‌افزار‌, پاکت‌پی‌سی‌ by gerashi در فوریه 10th, 2009 در این پست بخش اول برترین نرم‌افزارهای پاکت‌پی‌سی (PDA) در […]


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: